Coldplay

BPM: 178 Ton.: C Fav
Midi
BPM: 90 Ton.: G Fav
Midi
BPM: 60 Ton.: F Fav
Midi

Da Youtube Coldplay Official: Www.youtube.com/watch?v=wxmteyq5nxc

BPM: 131 Ton.: A Fav
Midi
BPM: 128 Ton.: B Fav
Midi

Tiesto Club Remix

BPM: 112 Ton.: A - Fav
Midi
BPM: 93 Ton.: E Fav
Midi
BPM: 125 Ton.: D# - Fav
Midi
BPM: 140 Ton.: F Fav
Midi
BPM: 118 Ton.: A Fav
Midi
BPM: 124 Ton.: G Fav
Midi
BPM: 110 Ton.: E - Fav
Midi
BPM: 138 Ton.: Ab Fav
Midi
BPM: 76 Ton.: C# - Fav
Midi
BPM: 123 Ton.: G - Fav
Midi
BPM: 120 Ton.: Bb Fav
Midi

Items 1 to 16 of 22 total

Search by interpreter - View All

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Search by title

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #